ErgoStore - webwinkel

Hand en arm bescherming


EN 420
Algemene eisen handbescherming 
 
EN 388 
Mechanische risico’s 
A. Schuurweerstand (0-4)
B. Snijweerstand (0-5)
C. Scheurweerstand (0-4)
D. Perforatieweerstand (0-4) 
EN 60903 
Bescherming tegen elektriciteit 
Volumeweerstand, risico van elektrostatische ontladingen 
EN 374 
Bescherming tegen chemicaliën 
Doorbraaktijden (1-6) 
EN 374 
Bescherming tegen micro-organismen 
Penetratieweerstand (1-3) 
EN 407 
Bescherming tegen thermische gevaren (hitte/vuur) 
A. Ontvlambaarheid (1-4)
B. Contacthitte (1-4)
C. Geleidingshitte (1-3)
D. Stralingshitte (1-4)
E. Kleine spatten gesmolten metaal (1-4)
F. Grote spatten gesmolten metaal (1-4) 
EN 511 
Bescherming tegen koude 
A. Weerstand tegen geleidingskoude
B. Weerstand tegen contactkoude
C. Doordringbaarheid van water 
EN 10819 
Schokabsorberende handschoenen 
 
EN 12477 
Handbescherming voor lasdoeleinden