ErgoStore webwinkel - als je met je handen én je hoofd werkt

Snijbestendige handschoenenNormen voor handschoenen: Norm EN 388: 2003
Handschoenen die beschermen tegen mechanische risico’s

Toepassingsgebied
Deze norm is van toepassing op alle types van handschoenen die bescherming bieden tegen fysische en mechanische gevaren als gevolg van schuren, snijden, perforeren en scheuren.

Definitie en vereisten
De bescherming tegen mechanische gevaren wordt aangeduid door een pictogram gevolgd door vier cijfers (prestatieniveaus) waarbij elk cijfer overeenstemt met de testresultaten voor een specifiek risico
Het pictogram ‘mechanische risico’s’ gaat samen met een code van 4 cijfers:


a. Schuurweerstand: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om door het handschoenstaal te schuren.
b. Snijweerstand: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om bij een constante snelheid door het handschoenstaal te snijden.
c. Scheurweerstand: gebaseerd op de kracht die nodig is om het handschoenstaal te scheuren.
d. Perforatieweerstand: gebaseerd op de kracht die nodig is om het handschoenstaal met een punt van standaardafmetingen te doorboren.